Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM về đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển. Theo đó, thành phố dự kiến sẽ thu phí hạ tầng cảng biển tương tự như Hải Phòng đang áp dụng, với mức cao nhất có thể lên đến 4,4 triệu đồng/container.